Hotel Logos
Hotel Logos
Hotel Logos
Przyjazd
Wyjazd
27 lutego 2019

Wycieczka 5-dniowa na Białoruś  03.08 - 07.08.2019

Grodno-Bohatyrowicze-Mereczowszczyzna-Żyrowice-Słonim-Baranowicze-Nieśwież-Mir-Zaosie-Nowogródek-Brzozówka-Lida-Wasiliszki

 • Koszt wycieczki 5 dniowej :  1650,-/osoba
 •  II opcja 7 dniowa z 2 noclegami w Augustowie w KH Logos   :    1890,-/osoba   

Świadczenia zawarte w cenie:

 • 4 na Białorusi (Grodno, Lida, Baranowicze, Mir)
 • Wyżywienie  wg programu
 • Transport autokarem klasy turystycznej
 • Ubezpieczenie
 • Opieka pilota
 • Usługi przewodnickie
 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 • Wiza na Białoruś

 

 

Wycieczka 5-dniowa na Białoruś 

Grodno-Bohatyrowicze-Mereczowszczyzna-Żyrowice-Słonim-Baranowicze-Nieśwież-Mir-Zaosie-Nowogródek-Brzozówka-Lida-Wasiliszki

 

 • Koszt wycieczki 5 dniowej :  1650,-/osoba
 •  II opcja 7 dniowa z 2 noclegami z HB w Augustowie w KH Logos  ( 2/3.08 i 7/8.08.2019)    :    1890,-/osoba   

Świadczenia zawarte w cenie:

 • 4 na Białorusi (Grodno, Lida, Baranowicze, Mir)
 • Wyżywienie  wg programu
 • Transport autokarem klasy turystycznej
 • Ubezpieczenie
 • Opieka pilota
 • Usługi przewodnickie
 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 • Wiza na Białoruś

PROGRAM

Dzień I      03.08.2019

 • wyjazd z Augustowa do Grodna.
 •  Zwiedzanie Grodna  Grodno posiada unikalny wygląd zewnętrzny dzięki niezwykłemu splotu różnych kultur. Na ulicach miasta można zobaczyć wzorce jak zachodniej, tak i wschodniej architektury. Szczególną chlubą Grodna jest najdawniejsza cerkiew Białorusi – Kołoża, która była zbudowana w XII wieku majstrami grodzieńskiej szkoły architektury. W mieście znajduje się najstarsza apteka we Wschodniej Europie, która pracuje do tej pory. Najstarszy zegar wieżowy w Europie znajduje się również w Grodnie.
 • Zwiedzanie grobu Elizy Orzeszkowej.
 • Zwiedzanie domu-muzeum E. Orzeszkowej z przewodnikiem.Grodno to miasto, któremu Eliza Orzeszkowa poświęciła 41 lat swojego życia.
 • obiadokolacja
 • Nocleg w hotelu w Grodnie

Dzień II 04.08.2019

 • Śniadanie
 • wykwaterowanie
 •    Bohatyrowicze (biał. Багатырэвічы) – wieś na Białorusi, W Bohatyrowiczach rozgrywa się akcja Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Tam też kręcono zdjęcia do filmowej adaptacji z 1939 roku (kopie zaginęły podczas wojny, ukryte przez polskie podziemie w piwnicach Żoliborza). W pobliżu miejscowości, na skarpie nadniemeńskiej, znajduje się krzyż Jana i Cecylii, powieściowej pary małżonków, którzy mozolną pracą mieli dać początek historii Bohatyrowicz.
 • Mereczowszczyzna (błr. Мерачоўшчына, Mieraczouszczyna; ros. Меречевщина, Mierieczewszczina) − wyludniona wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim. Mereczowszczyzna leży nad Busiaczką, przy drodze z Iwacewicz do Różany, około 2 km na północny zachód od Kosowa.W 1746 w Mereczowszczyźnie urodził się Tadeusz Kościuszko. Mereczowszczyzna była miejscem pamięci o Kościuszce do września 1939 roku,do agresji sowieckiej. Dom Kościuszki został spalony w 1942 roku przez radzieckich partyzantów. W 1996 roku w Stanach Zjednoczonych powołano Komitet Odbudowy Domu Rodzinnego Kościuszki, staraniem którego dwór zrekonstruowano w 2004 roku. Odbudowę w większości sfinansowano z funduszy obwodu brzeskiego.[1] W dworze mieści się muzeum
 • Żyrowice  -miejscowość nad rzeką Szczarą, 10 kiloemtrów na południow wschód od Słonima, na skraju Puszczy Różańskiej, słynne sanktuarium Nowogródczyzny. Z fundacji Aleksandra Sołtana podskarbiego wielkiego litewskiego powstał tu drewniany kosciół, który wkrótce spłonął (1520). Cudowny wizerunek jednak ocalał. Nowy właściciel Żyrowic, Jan Mieleszko, kasztelan smoleński ufundował wówczas piękną murowaną świątynię i klasztor, do ktorego sprowadził bazylianów. Jednym z jego przeorów byl późniejszy arcybiskup Połocka i święty Józefat Kuncewicz. Słynący łaskami wizerunek, czczony na równi przez prawosławnych, rzymskich katolików i unitów, stał się celem licznych pielgrzymek
 • W XVII i XVIII w. Żyrowice nazywano "litewską Częstochową" i było to wówczas najważniejsze miejsce katolickiego kultu religijnego w Wielkim Księstwie Litewskim
 • Słonim - to miasto powiatowe obwodu grodzieńskiego na zachodniej Białorusi. Pierwsze wzmianki dotyczące Słonimia związane są z wielkim księciem ruskim Jarosławem. W 1532 roku otrzymał prawa miejskie, stając się stolicą powiatu województwa nowogródzkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prawdziwy rozkwit miasto zawdzięcza rodzinie Ogińskich, od połowy XVIII wieku. Tu mieściła się rezydencja ostatniego hetmana wielkiego litewskiego — Michała Kazimierza Ogińskiego, budowniczego kanału łączącego Prypeć z Niemnem.
 • Baranowicze (biał. Баранавічы) to siedziba rejonu baranowickiego w obwodzie brzeskim. Leży na Równinie Baranowickiej pomiędzy rzeką Szczarą i jej dopływem Myszanką. Jest jednym z największych miast Białorusi. Do dwudziestolecia międzywojennego Baranowicze były polskim miastem, stąd do dziś mieszka tam sporo Polaków, mimo silnej akcji wysiedleńczej za czasów Związku Radzieckiego.Znajduje się tu między innymi wybudowany w stylu zakopiańskim Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, a także – pomnik Adama Mickiewicza. Oprócz kościoła rzymskokatolickiego, znajduje się tu synagoga oraz imponujący Sobór Opieki Matki Boskiej.
 • Obiadokolacja
 • Nocleg w hotelu w Baranowiczach

Dzień III   05.08.2019

 • Śniadanie
 • Przejazd do Nieświeża
 • Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Nieświeżu z XVI – XIX wieku
 • Położony w północno-wschodniej części miasta, w otoczeniu stawów rzeki Uszy. Od 1583 do 1939 roku Pałac był rezydencją potężnego rodu książąt Radziwiłłów i był centrum ordynacji. Przez ponad 400 lat swojej historii Pałac był przebudowywany w różnych stylach architektonicznych: renesansu i klasycyzmu, baroku i rokoko, neoklasycyzmu. Zespół pałacowo-parkowy jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • Pobyt nad Jeziorem Świteź
 • Mir  - Zamkowy kompleks Mir - unikalny pomnik narodowej kultury Białorusi. W 2000 roku Mirski  Zamek został wpisany  na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zamek zbudowany w I poł. XVIw. Jego wyrazisty architektonicznie wygląd, potężne mury i wieże, wyłożony kamieniem wewnętrzny dziedziniec oraz muzealna kompozycja w północnej części zamku pozostawia niezapomniane wrażenie. Był mickiewiczowską wizją „Zamku Horeszków”.W skład kompleksu wchodzą : zamek-muzeum z XVI-XX w., wały ziemne, malownicze parki ze stawem, kaplica-grobowiec książąt Świetopełk-Mirskich.
 • Obiadokolacja i nocleg

 

Dzień IV    06.08.2019

 • śniadanie
 • Zaosie ( miejsce urodzenia Adama Mickiewicza),
 • Przejazd do Nowogródka
 • Zwiedzanie domu - muzeum Adama Mickiewicza . W Nowogródku narodził się słynny poeta Adam Mickiewicz. Tu spędził całe swoje dzieciństwo i młodość, tutaj objawia swoją umiejętność pisania. W 1992 roku, w pobliżu Zamku wzniesiono pomnik A. Mickiewicza. Dom-Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku to nie tylko biograficzna ekspozycja muzealna - to także muzeum "na świeżym powietrzu". To odrestaurowany arystokratyczny dwór z początku XIX wieku: dom, budynek gospodarczy, stodoła, oraz, meble. Muzeum znajduje się na liście dziedzictwa historycznego i kulturowego Republiki Białoruś.Kopiec Adama Mickiewicza.
 •   Zwiedzanie miasta Nowogródek. W Nowogródku zachowały się interesujące zabytki. Cerkiew św. Mikołaja (1780 r., przebudowana w XIX w. z dawnego kościoła Franciszkanów) i budynek klasztorny na ulicy Grodzieńskiej. W centrum miasta zachował się barokowy kościół Dominikanów z XVIII wieku, odbudowany po pożarach w 1751 i 1831 roku. Budynek klasztoru nie zachował się. W latach 1807 – 1815 w szkole przy klasztorze uczył się Adam Mickiewicz. Ponadto zobaczymy domy kupców i rzemieślników, a także część stoisk z początku XIX wieku z tradycyjną klasyczną kolumnadą.
 • Podczas zwiedzania odwiedzamy Wzgórze Zamkowe, gdzie są ruiny niegdyś majestatycznego i groźnego Zamku Nowogródzkiego (Zamek Mandoga), który został założony w XIII wieku.
 • Brzozówka – miasto w rejonie lidzkim obwodu grodzieńskiego Białorusi, na lewym brzegu Niemna, 27 km na południowy wschód od Lidy, znane przede wszystkim z Huty Szkła "Niemen"
 • Przejazd do miejscowości Lida
 • Obiadokolacja
 • Zakwaterowanie w hotelu w Lidzie
 • Nocleg

Dzień  V  07.08.2019

 • Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.
 • Spacer po Lidzie.  Lida – miasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, siedziba rejonu lidzkiego, w latach 1921–1945 w Polsce, w województwie nowogródzkim, siedziba powiatu lidzkiego. Niegdyś miasto powiatowe w granicach I Rzeczypospolitej. Słynne zabytki i nieodżałowane festiwale oto już w ciągu wielu lat są wizytówką miasta na rzeczce Lideje. Rokiem stworzenia Lidy przyjęto uważać 1323, kiedy wielki książę litewski Giedymin założył w tej miejscowości zamek, wokół którego  zaczęły rosnąć osady. Miasto szybko rozwijało się i było jednym z największych na Białorusi w 14-16 wieku. Nieraz zmieniając swoich właścicieli, Lida wchłaniała nowe specyficzne cechy i wzbogacała i bez tego jaskrawą na wydarzenia historię. Miasto za swoją długą historię przeżyło nie jeden dziesiątek wojen, lecz potrafiło zachować dla potomków szereg swoich zabytków.
 • Przejazd do Przejazd do miejscowości Murowanka - Cerkiew Narodzenia Matki Bożej – prawosławna cerkiew obronna w Murowance (dawniej Małomożejkowo;  ), wzniesiona na pocz. XVI w. w stylu gotyckim.
 • Wasiliszki Zwiedzanie domu-muzeum Czesława Niemena i kościoła, w którym był ochrzczony Cz. Niemen
 • Powrót do Augustowa

UWAGI:

 • zgłoszenia drogą mailową: info@augustow-bt.pl lub telefonicznie 87/643 40 93 lub 607 075 906
 • paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi z co najmniej dwiema wolnymi stronami
 • Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
 • Wycieczka zostanie zrealizowana przy zgłoszeniu się minimum 10 osób na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 • Dopłata do pokoju jednoosobowego 

 

 

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij